AJTP Igazgatói értekezlet Egerben

2012. február 09.

Az egri Neumann János Középiskola és Kollégium volt a házigazdája 2012. február 3-án és 4-én az Arany János Tehetséggondozó Program idei első nagyobb eseményének, az Igazgatói értekezletnek. A résztvevőket az időjárás nem fogadta a kegyeibe, rendkívül hideg volt, a második napon pedig megjött a beígért havazás is.

Meleg fogadtatásban részesültek viszont az értekezletre érkezők a szervezők részéről, a vendégeket Dr. Sipos Mihály igazgató és Szakaliné Haraszti Éva programfelelős fogadta és köszöntötte. Énekkel, verssel és tánccal üdvözölték a Neumann diákjai az értekezletet, az igazgató úr bevezetőjét követően pedig Tolnai József, az Arany János Programiroda vezetője tájékoztatta a résztvevőket az aktuális feladatokról, az országos beiskolázás helyzetéről, keretszámairól. Előadásában utalt rá, hogy ebben az évben csökkent az AJTP-be jelentkezett tanulók száma, ami feladatot jelent már a közeljövőre vonatkozóan is az intézmények toborzási stratégiájának erősítése érdekében. Az irodavezető beszélt arról is, hogy a felvételi eljárásrend rendszere bevált az elmúlt években, de törekedni kell arra, hogy a bekerülési lehetőség, az esély az AJTP előkészítő osztályába történő bekerülésre a nyolcadik osztályos tanulók számára országosan ne mutasson jelentős eltérést.

Brassói Sándor, a NEFMI Közoktatás Irányítási Főosztály vezetője a köznevelési törvény feladatairól, újdonságairól tartott előadást, majd módja volt a hallgatóságnak kérdéseket is feltenni. Az intézményvezetőket az óraszámok növekedésével, illetve az intézményi fenntartóváltással kapcsolatos kérdések érdekelték a leginkább, és természetesen azok a várható változások, amik az Arany János Tehetséggondozó Programot érinthetik. Brassói Sándor elmondta, hogy a NAT mind a három Arany programot nevesíti. A következő előadó Orbán Anikó volt, a NEFMI osztályvezetője, aki a költségvetési törvény alapján hamarosan megjelenő Arany János Programok finanszírozásáról szóló rendelet részleteiről tájékoztatta a jelenlévőket. Előadásában jelezte, hogy a finanszírozás egy tanulóra vonatkozó összege a tervezetben nem változik a korábbiakhoz képest. Bejelentette azt is, hogy a program nevéből a hátrányos helyzet kikerül, ami a programban részt vevő intézmények régi kérése volt már. A bekerülési feltételek ugyanakkor nem változnak a korábbi évek gyakorlatához képest.

Az értekezleten a házigazdák egyik jó gyakorlata került ezt követően napirendre, Simkóné Kiss Ágnes tanárnő mutatta be, hogyan tanítanak a Neumann középiskolában életvitelt, illemtant és protokollt.

Másnap reggel Szakaliné Haraszti Éva kísérte végig a Neumann iskola és kollégium helyiségein a kollégákat, majd Dr. Sipos Mihály igazgató mondta el az intézmény 25 éves történetét. A beszámolóból kiderült, hogy a Neumann minden szempontból biztos alapokon áll, az eredményei kitűnőek, különösen a műszaki és közgazdasági profilú felsőoktatási intézményekbe jut el az itt végzett középiskolások nagy része. A Neumannban sikeresen működik az a kísérleti jelleggel elindított szisztéma, mely csak az első két (öt évfolyamos képzésekben az első három) év után teszi kötelezővé a tanulók számára a választást, hogy milyen képzésben haladnak tovább, gimnáziumot vagy szakközépiskolát választanak.

Dr. Polonkai Mária a tehetséggondozás intézményes útjának jövőbeli lehetőségeiről szólt előadásában, felhívva a figyelmet különösen a Nemzeti Tehetség Programban már megjelent és hamarosan megjelenő pályázatokra.

Az igazgatói munkaközösség az értekezleten elfogadta a Szakmai Tanácsadó Testület ügyrendjét (letölthető a www.ajtp.hu honlapról), ennek alapján tisztújítás zajlott le, melynek eredményeképpen az Arany János Tehetséggondozó Program Szakmai Tanácsadó Testületének delegált és választott tagjai a következők:

  • Dr. Kaposi József főigazgató - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
  • Dr. Polonkai Mária elnök - Arany János Tehetségsegítő Tanács, Miskolc
  • Gál Béla igazgató - Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged
  • Nagy Kálmán igazgató - József Attila Középiskolai Kollégium, Székesfehérvár
  • Oroszné Kupi Teréz programfelelős - Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium, Kőszeg
  • Ringhofer Ervin programgazda - Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium, Budapest
  • Tolnai József irodavezető - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programiroda, Budapest
  • Tóth Tamás igazgató - Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Sárospatak
  • Veres Pál igazgató - Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc - az AJTP Intézményei Egyesületének elnöke

Forrás: http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/ajtp-igazgatoi